مشاوره تخصصی

Professional Consultation

در مسیر رونق کسب و کار خود قدم بردارید

مشاوره به عنوان کلید ورود به اطلاعات جامع و تخصصی قلمداد می شود و نتیجه ای جز توسعه و پیشرفت را دنبال نمی کند. در آژانس برندینگ پلاکت اولین بخش از خدمات، ارائه مشاوره تخصصی در زمینه کسب و کار، مشاوره برندینگ و بازاریابی است. هر یک از این بخش ها هرچند ارتباط عمیق و پیوسته ای با یکدیگر دارند اما به صورت مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. کارآفرینان حوزه های خدماتی، تولیدی و محصول محور می توانند از خدمات مشاوره ما نهایت استفاده را برده و در راستای توسعه کسب و کار خود قدم بردارند.