کسب و کار و کار آفرینی

راه اندازی و توسعه هر کسب و کار نیازمند دانش بالا، برنامه ریزی و استراژی و سرمایه مناسب است. اولین قدم در هر کسب و کار تدوین بیزینس پلن و تحقیقات بازار است. طرح کسب و کار می تواند نقشه راهی برای اقدام و اجرا باشد. در این طرح تمامی نیازهای کسب و کار، برنامه ها و اهداف، پیش بینی های مالی، ظرفیت کسب و کار و بازار، برنامه های برندینگ، بازاریابی و فروش مشخص می شود. خلاقیت، نوآوری و ارائه خدمات ویژه در هر کسب و کار می تواند موفقیت آن را تضمین کند.

مشاوره کسب و کارهای حوزه پزشکی و سلامت

مشاوره کسب و کارهای حوزه پزشکی و سلامت

راه اندازی و توسعه کسب و کارهای حوزه پزشکی، سلامت و درمان کار آسانی نیست. شاید تنها "فرمول جادویی"...

بیزینس پلن

راهنمای جامع تدوین بیزینس پلن یا طرح کسب و کار

بیزینس پلن چیست؟ چگونه یک طرح کسب و کار نوشته می شود؟ چارچوب بیزینس پلن چگونه مشخص می شود؟...